Ústav pro výzkum a vzdělávání, z.ú.

podporuje rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání, ať už přímou či nepřímou formou, a to především formou organizování odborných konferencí a seminářů a tvorby analýz a publikací s touto tématikou, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Mezi základní cíle ústavu náleží především:

  • pořádání odborných přednášek, seminářů, konferencí a kongresů,
  • publikační a vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
  • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
  • pořádání kulturně-vzdělávacích akcí a veřejných setkání,
  • vzdělávací, vědecká, výzkumná a dokumentační činnost zaměřená na témata spojená se strategickým směřováním vědecké a vzdělávací koncepce,
  • mimoškolní výchova a vzdělávání vč. lektorské činnosti,
  • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
  • založení a správa knihovny zaměřené na shromažďování a zpřístupňování literatury a dokumentů souvisejících s obecně prospěšnými službami při realizaci a podpoře vědy, výzkumu a vzdělávání,
  • přehledové studie, sekundární analýzy – zpracování studií z již existujících datových souborů,
  • kvalitativní výzkum – intenzivní šetření na vybraných skupinách respondentů,
Image